Planning nieuwbouw sportcomplex Het Baken

  • Het zwembad is van 7 september 2020 tot medio juni 2022 gesloten.
  • De nieuwe sporthal kan vanaf 30 augustus 2021 gebruikt worden.
  • Als de totale nieuwbouw volgens planning verloopt, wordt het nieuwe sportcomplex medio 2022 feestelijk geopend.

Planning werkzaamheden

Van oktober tot en met februari 2022:

  • aanbrengen 'schijngevels' voor de rode gevels
  • aanbrengen tegelwerk zwembaden

Van februari 2022 tot juni 2022:

  • terreininrichting
  • verdere afwerking gevel
  • afbouw interieur
  • inregelen installaties, zwemwater op kwaliteit brengen