Planning nieuwbouw sportcomplex Het Baken

  • Om de nieuwbouw te kunnen realiseren is het zwembad vanaf 7 september 2020 dicht.
  • De sporthal gaat van mei 2021 tot en met augustus 2021 dicht.
  • Afstemming over het gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen.
  • Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging.
  • Als de totale nieuwbouw verloopt volgens bovenstaande planning, wordt het nieuwe sportcomplex medio 2022 feestelijk geopend.

Planning werkzaamheden

  • Tot eind juli wordt gewerkt aan de complete kelder en de wanden voor het nieuwe zwembad.
  • Er is begonnen met de fundering van de nieuwe sporthal en het opbouwen van de bergingen en tribunes. Daarna wordt de staalconstructie voor de nieuwe sporthal geplaatst. Dit duurt tot aan de zomervakantie.
  • De bestaande sporthal kan tot eind april worden gebruikt. De nieuwe sporthal kan vanaf eind augustus gebruikt worden.