Planning nieuwbouw sportcomplex Het Baken

  • Om de nieuwbouw te kunnen realiseren is het zwembad vanaf 7 september 2020 dicht.
  • De sporthal gaat van mei 2021 tot en met augustus 2021 dicht.
  • Afstemming over het gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen.
  • Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging.
  • Als de totale nieuwbouw verloopt volgens bovenstaande planning, wordt het nieuwe sportcomplex medio 2022 feestelijk geopend.

Planning werkzaamheden tot februari 2021

De bouwperiode is van oktober 2020 tot medio 2022. Hieronder staat de planning voor de eerste werkzaamheden.

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Werkzaamheden
Week 41 (vanaf 5 oktober) Voorbereiding veiligheidswerkzaamheden: plaatsen van bouwhekken en bouwketen, afgraven van grond, instellen van een omleiding voor fietsers en andere passanten.
Week 43 (vanaf 19 oktober) Start sloop zwembad. De sporthal wordt nog tot half mei 2021 gebruikt. Daarna wordt de sporthal ook gesloopt.
Week 46 (vanaf 9 november) Sloop van de kelder van het zwembad
Week 1 2021 (vanaf 4 januari) Inbrengen damwanden
Week 4 2021 (vanaf 25 januari) Inbrengen heipalen