Huisregels voor het recreatief zwemmen

De huisregels tijdens het recreatieve zwemmen zijn:

 1. Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder/ verzorger boven de 18 jaar zwemmen. Kinderen tot 7 jaar met A en B mogen wel zonder een ouder/ verzorger komen zwemmen.
 2. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het diepe bad, ook niet met zwemvleugels. Dit ivm met de veiligheid van u en uw kind.
 3. Indien uw kind op de wachtlijst staat voor zwemles of inmiddels is gestart met de zwemlessen, dan kan uw kind onder begeleiding van een betalende ouder gratis komen zwemmen.
 4. Voordat men te water gaat wordt men verplicht gebruik te maken van de douches.
 5. Personen met een huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten.
 6. Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
 7. Personen en/ of groepen, waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 8. Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op vermelde zwemtijden.
 9. Er geldt een rookverbod voor het gehele sportcomplex.
 10. Eten en drinken is alleen toegestaan op het terras.
 11. Gevonden voorwerpen worden 14 dagen bewaard.
 12. Het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.
 13. Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.  
 14. Sportcomplex Het Baken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge van verlies of diefstal.
 15. Het is niet toegestaan om kleding en buggy's achter te laten in de kleedkamers en kleedhokjes. 
 16. Buggy's kunnen in de entreehal achter gelaten worden en kleding kunnen in de kledingkluisjes. 
 17. U heeft een muntje van €0,50 nodig voor het gebruik van het kluisje, welke u na afloop weer terug krijgt.