Huurvoorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde hebben op 22 oktober 2013 de Algemene voorwaarden voor de huur van binnensportaccommodaties in de gemeente Zeewolde vastgesteld.

Deze huurvoorwaarden treden op 27 december 2013 in werking. De huurvoorwaarden bevatten onder andere voorwaarden over de huurovereenkomst, het gebruik van de zalen, het zwembad en de materialen. De huurvoorwaarden bevatten ook een bijlage over huis- en gedragsregels. Daarnaast is een prioritering vastgesteld op basis waarvan binnensportaccommodaties worden toegewezen.

De voorheen geldende Verordening tot beschikbaarstelling van binnensportaccommodaties in Zeewolde is bij besluit van 12 december 2013 door de gemeenteraad ingetrokken.

De documenten zijn digitaal raadpleegbaar via onderstaande links.