Informatie over de verbouwing

Update: Donderdag 19 december 2019

 • In het voorjaar van 2020 is de aanbesteding voor de verbouwing afgerond en wordt bekend gemaakt welk bouwbedrijf de opdracht mag uitvoeren. 
 • Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de verschillende alternatieven voor zwemmers, verenigingen en scholen.

Tijdelijke sporthal aan het Kluunpad

 • Begin 2020 wordt duidelijk of het mogelijk is om te verbouwen tijdens de zomerperiode. Als dit niet lukt, wordt een tijdelijke hal (opgebouwd uit panelen) aan het Kluunpad geplaatst. 
  Als tijdelijke vervanging van de sporthal zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Uit de inventarisatie blijkt dat het plaatsen van een tijdelijke hal het beste alternatief is. 
 • Genoemde redenen zijn onder andere:
  • de locatie ligt het dichtst bij de oorspronkelijke sporthal en levert daarmee vergelijkbare rij-afstanden voor de basisscholen op;
  • er is voldoende parkeergelegenheid;
  • de benodigde nutsvoorzieningen zijn aanwezig en eventueel extra aan te brengen voorzieningen kunnen ook blijven voor toekomstig gebruik bij bijvoorbeeld evenementen.

Zwemmen in Lelystad, Dronten en Nijkerk   

 • Voor deze inventarisatie is bij 10 zwembaden onderzocht wat voor Zeewolde mogelijk is.
 • Het rooster met de lestijden wordt in het nog uit te werken plan opgenomen. 
 • Samen met De Koploper in Lelystad en Overboord in Dronten wordt een plan uitgewerkt om zwemles in deze zwembaden te geven. De leerlingen krijgen dan zwemles van hun eigen Zeewolder docenten.
 • Ook de zogenoemde doelgroepzwemmers houden hun eigen docenten. Voor deze zwemmers wordt uitgeweken naar het Jaap van der Krol Bad in Nijkerk. 
Wethouder Ewout Suithoff: “Ik begrijp dat de vele gebruikers van Het Baken zitten te wachten op concrete informatie. Helaas kunnen de plannen voor de tijdelijke vervanging pas definitief worden uitgewerkt als bekend is hoe de bouwplanning eruit ziet. Daarvoor zijn we afhankelijk van het bouwbedrijf. In het eerste kwartaal van 2020 is bekend welk bouwbedrijf deze belangrijke opdracht krijgt en kunnen we met verschillende partijen om de tafel om de planning met roosters te maken.”

Zomer 2019

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019 een besluit genomen over de nieuwbouw/renovatie van sportcomplex Het Baken. Hieronder leest u wat dit betekent.

Wat gebeurt er op dit moment?

 • Momenteel kunnen bouwbedrijven zich inschrijven om een offerte te mogen uitbrengen voor de realisatie van dit project.
 • Als alles volgens planning verloopt, wordt in het eerste kwartaal van 2020 bekend gemaakt welke onderneming de opdracht krijgt. In het voorjaar worden de bouwplannen uitgewerkt.
 • Het sportcomplex gaat dan in de zomervakantie van 2020 dicht om begin 2022 weer op te gaan.

Gebruik zwembad en sporthal

Zwembad:

 • Er wordt druk gewerkt aan een plan voor tijdelijke voorzieningen.
 • Ook tijdens de verbouwing is het de bedoeling dat de lessen voor kinderen en doelgroepen worden gegeven door onze eigen zwemonderwijzers, maar dan in een zwembad in de omgeving.
 • Heeft u dus plannen om uzelf of uw kind aan te melden voor zwemles of een doelgroeples, laat u zich dan niet weerhouden door de verbouwingsplannen.
 • Tot medio 2020 gaan de zwemlessen nog door in Het Baken.

Sporthal:

 • Vanaf het eerste kwartaal van 2020 is ook duidelijk welke noodvoorziening wordt ingezet ter vervanging van de sporthal.
 • Het gebruik van de tijdelijke voorziening voor het seizoen 2020-2021 wordt in goed overleg met de verenigingen en scholen gedaan.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

 • De technische installaties van het zwembad zijn volgens de nieuwste standaarden ingericht en kunnen weer tientallen jaren mee.
 • Het zwembad krijgt een extra baan.
 • Er komt een vloer die deels kan worden aangepast op gewenste diepte. 
 • De sporthal wordt verlengd met 6 meter. Door de sporthal te verlengen kan deze worden verdeeld in drie aparte zalen in plaats van twee. Hierdoor kunnen meerdere groepen tegelijkertijd gebruik maken van de sporthal.
 • Het vernieuwde sportcomplex voldoet aan de regels voor duurzaamheid voor overheidsgebouwen. Het is bovendien gasloos en er worden hoge eisen gesteld aan bouwmaterialen en het binnenklimaat.