Inschrijven zwemlessen

 • U kunt uw kind opgeven, vanaf 4 jaar, door het inschrijfformulier te downloaden en in te leveren bij de receptie.
 • Het inschrijfgeld is € 12,50.
 • U ontvangt vervolgens een magneetkaart.
 • Als uw kind klaar is met zwemlessen en u de magneetpas inlevert, krijgt u € 2,50 retour.

Inschrijven zwemlessen

Kosten

Oefenen met wachtlijstabonnement

 • Na inschrijving komt uw kind op een wachtlijst te staan.
 • Als uw kind op de wachtlijst staat dan bent u in het bezit van een wachtlijstabonnement. 
 • Op vertoon van de magneetpas kan het kind op recreatieve uren gratis komen zwemmen, onder begeleiding van een betalende volwassene.
 • Dit geldt ook voor de kinderen die aan het leren zwemmen zijn voor het A, B of C diploma.
 • Op zondagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur extra zwemonderwijzer aanwezig voor extra tips en tops.

Welke zwemlessen zijn er?

 • Reguliere zwemlessen.
 • Zwemlessen voor speciaal onderwijs.

Reguliere zwemlessen

 • Uw kind krijgt les van een gediplomeerde zwemonderwijzer.
 • Het opleiden tot en met diploma A is verdeeld in vier niveaugroepen.
 • Per niveau kan het zijn dat uw kind een andere zwemonderwijzer krijgt.
 • Groepsgrootte is 10 kinderen maximaal in de eerste drie niveaugroepen en 15 maximaal in de afzwemgroepen A, B en C.
 • Uw kind krijgt per week een uur les.

Zwemlessen voor speciaal onderwijs

 • Uw kind krijgt van dezelfde zwemonderwijzer les.
 • De groep bestaat uit maximaal 5 kinderen.
 • Uw kind krijgt per week een half uur les.