Planning verbouwing

Zwembad

  • Om de nieuwbouw te kunnen realiseren gaat het zwembad 1 september 2020 dicht.
  • Momenteel vinden er gesprekken plaats met zwembaden in de regio. In de raadsvergadering van mei /juni wordt hiervoor krediet gevraagd.
  • Uiterlijk vóór de zomervakantie wordt u hierover geïnformeerd.

Sporthal

  • De sporthal gaat van mei 2021 tot en met augustus 2021 dicht.
  • Afstemming over de het gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen.
  • Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging.

Als de totale nieuwbouw verloopt volgens bovenstaande planning, wordt het nieuwe sportcomplex medio 2022 feestelijk geopend.