Locaties en kosten verhuur

Op deze pagina vindt u een omschrijving van de locaties en de kosten (seizoen 2023-2024) om een locatie te huren.

Voor incidentele huur worden, naast huur van de locatie, ook personeelskosten in rekening gebracht voor het openen en sluiten en voor extra schoonmaak.

Kosten huur sporthal Het Baken

Uurtarief Subsidiabele instanties Niet subsidiabele instanties Commerciële instanties
Uurtarief 1/3 hal € 15,65 € 31,25 € 40,70
Uurtarief hele hal € 46,80 € 93,95 € 122,45
Vergaderruimte per uur niet van toepassing € 6,30 niet van toepassing

Kosten huur zwembad Het Baken

Uurtarief Subsidiabele instanties Niet subsidiabele instanties Commerciële instanties
uurtarief 1/2 wedstrijdbad € 38,90 € 77,80 € 101,00
uurtarief heel wedstrijdbad € 80,15 € 155,05 € 202,10
uurtarief instructiebad € 19,45 € 38,90 € 50,65
zwembad compleet € 96,80 € 193,65 € 251,70
 • De kosten zijn inclusief 6% BTW.
 • De kosten voor commerciële instanties zijn exclusief krachtstroom, dekvloer en extra schoonmaak.

Huisregels sporthal Het Baken

 1. Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 2. Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden.
 3. De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.
 4. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 5. Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 6. Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 7. Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.
 8. Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 9. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 10. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 11. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

 • De sporthal is 28 bij 42 meter en kan door middel van 2 neerlaatbare wanden in 3 gelijke zalen opgesplitst worden.
 • Adres: Horsterweg 204, 3896 LL Zeewolde.
 • Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met 036-5223979 of sportverhuur@zeewolde.nl

Kosten huur locatie

Uurtarief Subsidiabele instanties Niet subsidiabele instanties Commerciële instanties
Uurtarief 1/3 hal € 15,65 € 31,25 € 40,70
Uurtarief hele hal € 46,80 € 93,95 € 122,45
Uurtarief per 2 kleedkamers € 4,40 niet van toepassing niet van toepassing
 • De kosten zijn inclusief 6% BTW.
 • De kosten voor commerciële instanties zijn exclusief krachtstroom, dekvloer en extra schoonmaak.

Telefoonnummers beheer

Dag Wie Contactgegevens
Maandag t/m vrijdag Receptie Baken 036-5223979
Dinsdag t/m vrijdag overdag Beheerder 06-21832910
Zaterdag en zondag Beheerder 06-21113497

Huisregels sporthal De Horst

 1. Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden.
 2. De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.
 3. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 4. Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 5. Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 6. Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.
 7. Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 8. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 9. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

 • Deze sportzaal is een gymzaal van 28 bij 22 meter. De ruimte kan door middel van een neerlaatbare wand in twee zalen worden verdeeld.
 • Adres: De Verbeelding 29, 3892 HZ Zeewolde.
 • Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met 036-5223979 of sportverhuur@zeewolde.nl

Kosten huur locatie

Uurtarief Subsidiabele instanties Niet subsidiabele instanties Commerciële instanties
Uurtarief halve hal € 12,60 € 25,25 € 32,90
Uurtarief hele hal € 25,25 € 50,60 € 65,85
 • De kosten zijn inclusief 6% BTW.
 • De kosten voor commerciële instanties zijn exclusief krachtstroom, dekvloer en extra schoonmaak.

Telefoonnummers beheer

Dag Wie Contactgegevens
Maandag t/m vrijdag Receptie Baken 036-5223979
Dinsdag t/m vrijdag overdag Beheerder 06-21832910
Zaterdag en zondag Beheerder 06-21113497

Huisregels sporthal Zeewolderhoek

 1. Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden.
 2. De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.
 3. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 4. Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 5. Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 6. Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.
 7. Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 8. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 9. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

 • De gymzaal heeft een afmeting 14 bij 22 meter.
 • Adres: Gedempte Gracht 19-21, 3894 BA Zeewolde.
 • Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met 036-5223979 of sportverhuur@zeewolde.nl

Kosten huur locatie

Uurtarief Subsidiabele instanties Niet subsidiabele instanties Commerciële instanties
Uurtarief hele hal € 12,60 € 25,25 € 32,90
 • De kosten zijn inclusief 6% BTW.
 • De kosten voor commerciële instanties zijn exclusief krachtstroom, dekvloer en extra schoonmaak.

 • Subsidiabele instanties: sportverenigingen in de gemeente Zeewolde die in de statuten hebben opgenomen dat zij voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Zeewolde. De helft van de leden van de vereniging woont in Zeewolde.
 • Het tarief voor subsidiabele instanties geldt ook voor lokale particuliere initiatieven met sociale binding en en sport en bewegen als doel. Voorbeelden zijn particuliere initiatieven voor seniorenteams (niet in clubverband) en evenementen.
 • Niet subsidiabele instanties: non-profit organisaties zoals sportverenigingen buiten Zeewolde, stichtingen en vergelijkbare initiatieven.