Vrijzwemmen

 • Tijdens het vrijzwemmen zijn, in overleg met de toezichthouder, loopmatten en ander spelmateriaal beschikbaar.
 • Kijk op het rooster op welke dagen en tijden het zwembad open is voor vrijzwemmen.
 • In de schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden voor het vrijzwemmen.
Openingstijden en rooster

Kosten

Leeftijd Los bad 12-badenkaart
0 tot en met 2 jaar gratis gratis
18 tot 65 jaar € 4,60 € 44,35
3 jaar tot 18 jaar en ouder dan 65 jaar € 4,30 € 39,85

Is uw kind gestart met zwemlessen voor het ABC-diploma?

 • Uw kind kan op zondag van 9.30 tot 10.30 uur extra oefenen in het doelgroepenbad op vertoon van de zwemlespas.
 • Er mag maximaal één volwassene per kind mee. De volwassene betaalt voor een los kaartje.
 • Er is een zwemonderwijzer aanwezig die u tips en tops kan geven over uw kind. 

Staat uw kind op de wachtlijst voor zwemlessen voor het ABC-diploma?

 • Uw kind kan, samen met u, komen oefenen tijdens het vrijzwemmen.
 • Uw kind heeft met het wachtlijstabonnement gratis toegang tot het vrijzwemmen.
 • De toegang is alleen gratis voor kinderen die in Zeewolde op de wachtlijst staan.

De huisregels tijdens het recreatieve zwemmen zijn:

 1. Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder/ verzorger boven de 18 jaar zwemmen. Kinderen vanaf 7 jaar met A en B mogen wel zonder een ouder/ verzorger komen zwemmen.
 2. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het diepe bad, ook niet met zwemvleugels. Dit ivm met de veiligheid van u en uw kind.
 3. Als uw kind op de wachtlijst staat voor zwemles of inmiddels is gestart met de zwemlessen, dan kan uw kind onder begeleiding van een betalende ouder gratis komen zwemmen.
 4. Voordat men te water gaat wordt men verplicht gebruik te maken van de douches.
 5. Personen met een huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten.
 6. Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
 7. Personen en/ of groepen, waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 8. Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op vermelde zwemtijden.
 9. Er geldt een rookverbod voor het gehele sportcomplex.
 10. Eten en drinken is alleen toegestaan op het terras.
 11. Gevonden voorwerpen worden 14 dagen bewaard.
 12. Het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.
 13. Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
 14. Sportcomplex Het Baken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge van verlies of diefstal.
 15. Het is niet toegestaan om kleding en buggy's achter te laten in de kleedkamers en kleedhokjes.
 16. Buggy's kunnen in de entreehal achter gelaten worden en kleding kan in de kledingkluisjes.

Gebruiksaanwijzing kledingkluisje

 1. Scan je polsbandje of QR-code
 2. Op het scherm verschijnt het nummer van het kluisje dat je kunt gebruiken. Gebruik dit kluisje.
 3. Bij het verlaten van het bad scan je het polsbandje of de QR-code
 4. Het kluisnummer komt op het scherm te staan, kies: 
  1. Ik blijf in het zwembad
  2. Ik verlaat zwembad (het kluisje gaat weer open)