Anonieme melding ongewenst gedrag

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het zwembad.  

Het Nationale Platform Zwembaden/ NRZ heeft in samenwerking met de zwembadbranche, een Gedragscode Zwembranche opgesteld. In de Gedragscode staat wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming (bron: website gedragscodezwembranche.nl).