Kwaliteit zwemlessen

 • Alle zwemlessen voldoen aan de eisen en normering van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).
 • Sinds juli 2017 zijn wij in het bezit van de licentie Nationale Zwemdiploma's.
 • De licentie Nationale Zwemdiploma's stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen.
 • Als zwembad moeten wij voldaan aan een aantal criteria.
 • Al onze zwemonderwijzers worden gescreend, zijn gediplomeerd en hebben een Verklaring van Goed Gedrag.
 • Als zwembad zijn wij in het bezit van zwemwerkplan en zijn alle zwemonderwijzers Examinator Nationale Zwemdiploma's.
 • Er zal steekproefsgewijs een gedelegeerde van de NRZ komen om te kijken of wij aan de kwaliteitsvoorwaarde van het diplomazwemmen voldoen.
 • Aan de hand van deze beoordeling wordt gekeken of Het Baken de juiste kwaliteitsnorm hanteert.
 • Indien er een afgevaardigde is geweest, zal de rapportage zichtbaar zijn in de vitrine van de receptie.

Beoordelingseisen

 • De eisen voor elke zwemdiploma welke in Het Baken gegeven worden staan op www.zwemwiki.nl.
 • Op deze site kunt u ook filmpjes en technische omschrijven van diverse zwemslagen vinden.